Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.461

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

33.000

+500

Lâm Đồng

VNĐ/kg

32.100

+500

Gia Lai

VNĐ/kg

32.900

+500

Đắk Nông

VNĐ/kg

32.900

+500

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ở hai sàn giao dịch chuyển lại sắc xanh. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London cộng 18 USD, tương đương 1,3% lên mức 1.406 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 2,4 US cent, tương đương 1,82% chốt tại 134,5 US cent/lb, lên mức cao nhất 2 tuần.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

05/21

1406

+18

+1,30

5190

1413

1385

1391

07/21

1430

+18

+1,27

2749

1435

1409

1412

09/21

1450

+18

+1,26

1447

1455

1429

1430

11/21

1466

+18

+1,24

316

1468

1446

1449

Đơn vị tính: USD/Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá Giá cà phê

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

05/21

134,5

+2,40

+1,82

18043

135,6

131,4

132

07/21

136,45

+2,35

+1,75

7127

137,6

133,45

134,15

09/21

138,3

+2,30

+1,69

3978

139,4

135,45

136,05

12/21

140,4

+2,30

+1,67

3016

141,4

137,5

138,45

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Phiên trước, báo cáo thời tiết tại các vùng trồng cà phê chính phía Đông Nam Brazil có mưa, thuận lợi cho cây cà phê phát triển vụ mới đã khiến hai sàn giao dịch suy yếu. Tuy nhiên, sang phiên này, giá đã bật tăng mạnh trở lại khi robusta đến ngày khóa sổ vị thế kinh doanh còn arabica được hỗ trợ bởi thông tin tồn kho khả dụng tại Bắc Mỹ trong tháng 2/2021 giảm xuống mức thấp nhất 5,5 năm. Nhu cầu có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến khi các hạn chế giảm bớt và sự phục hồi kinh tế đang diễn ra.

Nguồn: VITIC/Reuters