Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3%. 
Đồng USD ở mức khoảng 110,6 yên so với khoảng 110,38 yên ngày thứ năm (5/7).
Giá dầu giảm trong ngày thứ năm (5/7), sau số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô bất ngờ tăng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 5/7 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

145

146

145

146

18-Sep

146,5

147,8

146,5

147,5

18-Oct

149

149

149

149

18-Nov

149,9

149,9

149,5

149,9

18-Dec

150

150

150

150,8

19-Jan

152

152

152

152,8

19-Feb

153,5

153,5

153,5

154,7

19-Mar

158,5

158,5

158,5

158,5

19-Apr

161,5

161,5

158,1

160,3

19-May

163

163

163

162

19-Jun

164

164

164

163,7

19-Jul

165

165

165

165,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

129,6

131,4

128

131

18-Sep

129,6

131,2

127,5

131,5

18-Oct

130

133,1

129

132,9

18-Nov

130,1

134,1

130

133,8

18-Dec

132,3

135

130,8

134,7

19-Jan

133,3

135,6

131,9

135,5

19-Feb

134

136,7

133

136,5

19-Mar

134,9

137,5

134,8

137,3

19-Apr

136,5

138,2

136,5

137,9

19-May

136,5

138,9

136,5

139

19-Jun

139,2

140

139,2

140

19-Jul

138,4

141

138,4

141

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 5/7

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,49 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,32 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,04 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.205 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.105 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters