Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,7% lên 173,6 JPY/kg, cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Các nhà sản xuất cao su tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia chiếm khoảng 70% sản lượng cao su tự nhiên thế giới trong tháng 2/2019 đã thỏa thuận hạn chế xuất khẩu trong 1 nỗ lực nhằm thúc đẩy giá.

Đồng USD ở mức khoảng 111,97 JPY so với khoảng 111,9 JPY trong ngày thứ sáu (1/3/2019).

Giá dầu tăng, với dầu Brent  tăng 0,25% và dầu thô Mỹ tăng 0,34%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM tăng 4,5% lên 149,4 US cent/kg và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2018.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 1/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Mar

1,7

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Mar

1,5

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Mar

1,49

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Mar

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Mar

46,19

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Mar

1.270

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Mar

1.170

Singapore

 

 

19-Mar

160,5

 

RSS3

 

19-Apr

163

 

 

 

19-May

164,5

 

 

 

19-Jun

164,4

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,6

 

TSR20

 

19-Apr

135,9

 

 

 

19-May

138,5

 

 

 

19-Jun

139,7

 

 

 

19-Jul

141

Nguồn: VITIC/Reuters