Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2020 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Ba Lan chiếm 41,74 triệu USD, tăng 49% so với cùng tháng năm 2019 và tăng 36,9% so với tháng 6/2020.

Trong số gần 20 mặt hàng nhập khẩu từ thị trường Ba Lan thì máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đứng vị trí đầu tiên về kim ngạch, tháng 7 năm 2020 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Ban Lan đạt 3,65 triệu USD, chiếm 15,2% so với cùng tháng năm 2019 nhưng lại giảm 3,3% so với tháng 6/2020; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 36,45 triệu USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 1,95% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan về Việt Nam.

Dược phẩm đứng vị trí thứ 2, 7 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 25,45 triệu USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 1,36% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Tính riêng tháng 7 đạt 4,47 triệu USD, giảm 42,4% so với cùng tháng năm 2019 và tăng 9,2% so với tháng 6/2020.

Trong năm 2020 Việt Nam tiếp tục nhập khẩu nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất, máy móc thiết bị, dược phẩm và một số nhó hàng khác. Trong số các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Ba Lan thì có một số nhóm hàng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019 như: Sắt thép các loại tăng 1.350,3% đạt 965,6 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5.60,8% đạt 11,41 triệu USD.

Ngoài một số mặt hàng đạt kim ngạch lớn và một số nhóm hàng tăng trưởng dương thì cũng có một số nhóm hàng có kim ngạch sụt giảm so với năm 2019 gồm: Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 3,11 triệu USD giảm 17,5%; 

  1. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Ba Lan 7T/2020
  2. (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
  3.                                                                                                 ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 7/2020

+/- so với tháng 6/2020 (%)

7 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 7T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

41.736.786

 

36,90

191.923.790

48,70

18,26

100

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

3.654.539

-3,25

36.448.495

15,21

31,66

1,95

Dược phẩm

4.465.966

9,15

25.447.537

-42,42

-15,37

1,36

Sữa và sản phẩm sữa

5.696.922

-34,14

19.671.844

134,53

85,48

1,05

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

9.716.947

2098,65

11.413.371

5.462,84

560,83

0,61

Hàng thủy sản

1.432.243

-15,95

6.826.956

21,62

64,42

0,36

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

498.588

6,26

4.386.892

26,02

14,16

0,23

Cao su

417.113

-28,06

3.233.040

1,64

-5,35

0,17

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

373.509

21,44

3.106.193

-29,60

-17,47

0,17

Sản phẩm từ sắt thép

130.222

-61,71

2.534.445

-43,89

23,00

0,14

Chế phẩm thực phẩm khác

205.640

-63,73

2.071.867

-57,47

-11,79

0,11

Sắt thép các loại

150.041

-56,60

965.616

0

1.350,31

0,05

Hàng hóa khác

13.375.243

45,19

72.591.092

20,97

3,00

3,88

 

Nguồn: VITIC