Theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục Hải quan, tháng 7/2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch đạt 14,34 triệu USD, giảm 52,7% so với mức 30,29 triệu USD tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 2% so với mức 14,06 triệu USD của tháng 6/2020; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 110,06  triệu USD giảm 31,6% so với mức 160,93 triệu USD cùng kỳ năm 2019.

Trong số gần 20 mặt hàng nhập khẩu từ Đài Loan về Việt Nam gồm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; sản phẩm hóa chất; dược phẩm là các nhóm hàng đạt kim ngạch lớn nhất trong 7 tháng đầu năm.

- Tháng 7/2020 nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, đạt 3,27 triệu USD giảm 2,65% so với mức 3,36 triệu USD cùng tháng năm 2019 và tăng 29,6% so với mức 2,52 triệu USD của tháng 6/2020; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 28,53 triệu USD tăng 12,2% so với mức 25,42 triệu USD cùng kỳ năm 2019, chiếm 1,52% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch.

- Sản phẩm hóa chất là một trong những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao (sau nhóm máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng) 7 tháng đầu năm đạt 23,65 triệu USD, tăng 10,9% so với mức 15,22 triệu USD cùng kỳ năm 2019, chiếm 0,90% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch; tính riêng tháng 7 nhập khẩu nhóm hàng này từ Đan Mạch đạt 2,34 triệu USD, tăng 55,2% so với mức 1,51 triệu USD cùng tháng 2019 nhưng lại giảm 14,1% so với mức 2,72 triệu USD của tháng 6/2020.

- Dược phẩm xếp vị trí thứ 3, tháng 7/2020 đạt 2,64 triệu USD, giảm 3,9% so với mức 3,64 triệu USD cùng tháng năm 2019, giảm 3,9 so với mức 2,75 triệu USD của tháng 6/2020; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 15,33 triệu USD, giảm 23,2% so với mức 19,98 triệu USD cùng kỳ năm 2019, chiếm 0,82% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch.

Ngoài các mặt hàng có giá trị lớn về kim ngạch thì Việt Nam tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất trong nước và máy móc thiết bị, một số mặt hàng nhập khẩu từ Đan Mạch có kim ngạch tăng trưởng dương so với năm 2019 như hàng thủy sản; sản phẩm từ chất dẻo; sản phẩm từ sắt thép.

Bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng sụt giảm nhiều về kim ngạch so với năm 2019 như: Nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 420,99 triệu USD giảm 99%; Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,17 triệu USD giảm 61,1%; Sắt thép các loại đạt 34,97 triệu USD giảm 59,9%.

  1. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Đan Mạch 7T/2020
  2. (Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
  3.                                                                                                 ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 7/2020

+/- so với tháng 6/2020 (%)

7 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng tháng năm 2019 (%)

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 7T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

14.340.135

 

2,00

110.063.697

-52,67

-31,61

100

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

3.267.188

29,56

28.533.893

-2,65

12,23

25,92

Sản phẩm hóa chất

2.335.913

-14,14

16.869.404

55,16

10,85

15,33

Dược phẩm

2.643.351

-3,94

15.329.180

-27,48

-23,28

13,93

Hàng thủy sản

557.939

-30,75

12.634.764

-31,62

2,85

11,48

Sản phẩm từ chất dẻo

496.231

2,72

4.039.070

-16,55

2,87

3,67

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

209.637

-65,47

3.168.581

-36,17

-61,19

2,88

Sản phẩm từ sắt thép

809.414

132,96

3.157.711

246,77

4,92

2,87

Dây điện và dây cáp điện

126.646

-27,42

1.246.226

-20,82

-4,49

1,13

Sữa và sản phẩm sữa

123.950

413,53

982.433

-53,51

-22,23

0,89

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

39.862

-20,27

420.991

-99,74

-98,99

0,38

Hàng hóa khác

3.730.002

4,37

23.646.469

-8,41

-16,93

21,48

 

Nguồn: VITIC