Sau khi suy giảm kim ngạch trong tháng 8/2017, sang tháng 9 nhập khẩu sản phẩm từ giấy đã tăng trở lại, tăng 8,1% đạt 59,8 triệu USD, nâng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy 9 tháng 2017 lên 497,1 triệu USD, tăng 13,07% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy của Việt Nam chiếm 41,8% tổng kim ngạch, đạt 208,1 triệu USD tăng 24,16%. Đứng thứ hai là thị trường Thái Lan, đạt 63,8 triệu USD, tăng 12,61%, kế đến là Hàn Quốc, đạt 43,8 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2016.
Ngoài ba thị trường nhập chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập từ các thị trường khác nữa như: Đài Loan (Trugn Quốc), Malaysia, Hoa Kỳ, Đức…. Nhìn chung, kim ngạch nhập từ các thị trường đều tăng trưởng chiếm 70%, trong đó nhập từ Indonesia tăng mạnh vượt trội, tuy kim ngạch chỉ đạt 7,7 triệu USD, nhưng tăng 43,9%. Ở chiều ngược lại, thị trường với kim ngạch suy giảm chiếm 30% và nhập từ Singapore giảm mạnh nhất, giảm 11,92% tương ứng với 1,1 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy 9 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Thị trường

9 tháng 2017

9 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

497.142.399

439.682.524

13,07

Trung Quốc

208.150.895

167.646.757

24,16

Thái Lan

63.862.800

56.713.709

12,61

Hàn Quốc

43.882.119

40.669.086

7,90

Nhật Bản

36.752.222

30.030.445

22,38

Đài Loan

25.626.635

25.675.717

-0,19

Indonesia

7.780.692

5.407.014

43,90

Malaysia

7.294.011

8.234.125

-11,42

Hoa Kỳ

6.602.850

5.764.177

14,55

Đức

3.479.151

2.922.471

19,05

Singapore

1.195.568

1.357.326

-11,92

(tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: Vinanet