Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, Việt Nam đã chi 85,2 triệu USD nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong tháng 7/2017, giảm 9% so với tháng 6, đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 583,m5 triệu USD, tăng 46,5% so với 7 tháng năm 2016.
Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore.... trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực chiếm 54,7% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng, đạt 319,2 triệu USD, tăng 62,75%, đứng thứ hai là thị trường Đức, đạt 41,1 triệu USD, tăng 31,23%, kế đén là thị trường Ấn Độ, đạt 39,3 triệu USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2016.
Đặc biệt, nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, tuy chỉ đứng thứ tư nhưng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này lại tăng vượt trội, tăng 96,45% đạt 29,6 triệu USD. Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trường Anh cũng có tốc độ tăng khá mạnh, tăng 87,02%, tương ứng với 7,6 triệu USD.
Nhìn chung, 7 tháng đầu năm 2017, tốc độ nhập khẩu từ các thị trường đều tăng trưởng kim ngạch, số thị trường với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 15,3%, trong đó nhập từ Indonesia là giảm mạnh nhất, giảm 11,83% chỉ với 11,7 triệu USD.
Thị trường NK thuốc trừ sâu và nguyên liệu 7 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Thị trường

7 tháng 2017

7 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

583.580.823

399.256.553

46,5

Trung Quốc

319.280.309

196.178.198

62,75

Đức

41.165.648

31.368.810

31,23

Ấn Độ

39.355.706

25.858.705

52,20

Thái Lan

29.694.821

15.116.039

96,45

Singapore

27.105.815

27.755.273

-2,34

Hàn Quốc

24.409.293

17.359.049

40,61

Nhật Bản

23.738.422

23.014.180

3,15

Pháp

14.365.961

12.471.174

15,19

Indonesia

11.758.099

13.335.754

-11,83

Malaysia

10.599.712

9.334.951

13,55

Anh

7.683.664

4.108.441

87,02

Mỹ

4.799.513

3.794.533

26,48

Bỉ

1.357.965

964.559

40,79

(Tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: Vinanet