Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, thương mại giữa Việt Nam – Achentina tháng đầu năm 2018 đạt 304,8 triệu USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu đạt 54,2 triệu USD tăng 95,99% và nhập khẩu 250,6 triệu USD, tăng 56,4%. Như vậy, tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập siêu từ thị trường Achentina 196,3 triệu USD, tăng 48,2% so với tháng 1/2016.

Tháng 1/2018 Việt Nam xuất sang Achentina chủ yếu nhòm hàng giày dép chiếm 16,9% đạt 9,2 triệuUSSD, tăng 54,3%. Đứng thứ hai về kim ngạch là nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 4,5 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ giảm 17,08%, kế đến là vải mành vải kỹ thuật đạt 700,3 nghìn USD, tăng 10,79%... Đáng chú ý, trong thời gian này Achentina tăng nhập khẩu giày dép từ thị trường Việ Nam, ngược lại giảm nhập hàng dệt may và nhập khẩu nhóm hàng sản phẩm gốm sứ, tuy kim ngạch chỉ đạt 256,7 nghìn USD.
Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Achentina thức ăn gia súc và nguyên liệu, ngô, dược phẩm, bông và nguyên phụ liệu dệt may da giày.
Tình hình xuất-nhập khẩu giữa Việt Nam và Achentina tháng 1/2018

Tên nhóm/mặt hàng

Tháng 1/2018

Xuất khẩu

 

Tổng

54.261.424

Cao su

228.211

hàng dệt, may

1.908.613

vải mành, vải kỹ thuật khác

700.361

giày dép các loại

9.213.632

nguyên phụ liệu dệt, may,da giày

4.512.820

sản phẩm gốm sứ

256.787

Nhập khẩu

 

Tổng

160.168.054

Ngô

41.143.328

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

97.355.394

Dược phẩm

1.091.752

Bông các loại

1.698.036

Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày

1.736.236

Achentina hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.
Việt Nam hiện là bạn hàng thương mại lớn thứ 6 của Achentina với các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo là giày dép, hàng điện tử, hàng dệt may, máy nông nghiệp.
Trong khi đó, Achentina đang là nhà cung cấp nông sản, thực phẩm lớn thứ hai vào Việt Nam, chiếm tỷ trọng 11%, với các mặt hàng đậu tương, dầu ăn, ngô, lúa mỳ, dược phẩm.