Theo số liệu thống kê từ TCHQ, năm 2017 Việt Nam đã nhập khẩu 1,3 triệu tấn khí hóa lỏng, trị giá 711 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 43,8% về trị giá so với năm 2016. Giá nhập bình quân đạt 521,49 USD/tấn, tăng 29,89%.

Tính riêng tháng 12/2017, đã nhập khẩu 67,3 nghìn tấn, trị giá 43,6 triệu USD, giảm 58,1% về lượng và giảm 55,8% về trị giá so với tháng 11.
Việt Nam nhập khẩu khí chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 41,5% tổng lượng nhóm hàng, đạt 567 nghìn tấn trị giá 309,1 triệu USD, tăng 21,83% về lượng và tăng 54,53% về trị giá. so với năm 2016. Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai là UAE, tăng 181,17% về lượng và 266,36% về trị giá, đạt 383,5 nghìn tấn và 188,9 triệu USD. Kế đến là Saudi Arabia, Thái Lan, Australia, Indoensia…
Đặc biệt năm 2017 nhập khẩu khí từ thị trường Australia tăng vượt trội, tuy chỉ đạt 44 nghìn tấn 24,5 triệu USD, nhưng so với năm 2016 gấp hơn 19,1 lần về lượng và 31,6 lần về trị giá. Giá nhập bình quân 556,8 USD/tấn, tăng 65,79%. Ngược lại với thị trường Austrlaia, nhập khẩu khí từ thị trường Cô Oét giảm mạnh cả lượng và trị giá, giảm tương ứng 75,3% và 71,9%.
Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí năm 2017 có thêm thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với lượng nhập 4,2 nghìn tấn, trị giá 1,9 triệu USD.
Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trường Malaysia cũng tăng khá, tăng gấp 2,9 lần về lượng và gấp 4 lần về trị giá, đạt tương ứng 9,8 nghìn tấn, trị giá 5,4 triệu USD.
Nhập khẩu khí hóa lỏng năm 2017

Thị trường

Năm 2017

So với năm 2016

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng

1.363.506

711.053.057

10,7

43,8

Trung Quốc

567.075

309.178.810

21,83

54,53

UAE

383.584

188.975.169

181,17

266,36

Saudi Arabia

91.655

41.658.355

-60,30

-50,63

Thái Lan

77.553

45.206.697

501,70

641,65

Australia

44.072

24.539.322

1.811,19

3.068,60

Indonesia

42.076

23.014.796

-45,39

-30,12

Cô Oét

22.912

11.173.795

-75,30

-71,09

Qatar

22.527

11.387.595

-88,15

-83,33

Malaysia

9.819

5.447.590

196,83

300,60

Hàn Quốc

2.377

2.615.712

-78,34

-57,28

Thị trường
Kết thúc năm 2017 giá gas điều chỉnh tăng nhẹ lên 1.000 đồng/bình 12 kg, sau khi đứng yên trong tháng 11. Đây là tháng thứ bảy giá gas điều chỉnh tăng.
Theo đó, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng là 350.000 đồng/bình 12 kg. Công ty Gas Pacific Petro, Citi Petro, Elf gas… cũng tăng 1.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ không vượt quá 358.000 đồng/bình 12 kg.
Nguyên nhân giá gas tăng do giá gas thế giới tháng 12 công bố 580 USD/tấn, tăng 2,5 USD/tấn so với tháng 11.
Như vậy, năm 2017 giá khí gas trong nước đã 11 lần điều chỉnh, trong đó 4 lần giảm và 7 lần tăng. Tổng cộng đã điều chỉnh tăng 124,5 nghìn đồng và giảm 80 nghìn đồng.
Diễn biến điều chỉnh tăng/giảm giá khí gas
trong nước và thế giới năm 2017

 

Nguồn: Vinanet