Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng đầu năm 2018 thương mại giữa Việt Nam và Ucraina đạt 35,5 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu đạt 24,6 triệu USD, tăng 62,2% và nhập khẩu 10,8 triệu USD giảm 21,9%. Như vậy, tháng 1/2018 Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường Ucraina 13,8 triệu USD, tăng gấp hơn 11 lần so với tháng 1/2017.
Ucraina nhập khẩu từ thị trường Việt Nam chủ yếu điện thoại các loại và linh kiện, đạt 15,9 triệu USD, chiếm 64,5% tổng kim ngạch tăng 76% so với cùng kỳ 2017. Nhóm hàng được nhập nhiều đứng thứ hai là sản phẩm từ chất dẻo đạt 512,8 nghìn USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp hơn 5 lần (tức tăng 456,28%). Kế đến là hàng thủy sản, dệt may, giày dép – ba nhóm hàng này đều suy giảm kim ngạch, giảm lần lượt 27%; 56% và 96% so với tháng 1/2017.
Ngoài những mặt hàng kể trên, Ucraina còn nhập từ Việt Nam như hạt tiêu, hạt điều, chè....
Đặc biệt, so với tháng 1/2017 cơ cấu nhóm hàng Ucraina nhập từ Việt Nam thiếu vắng mặt hàng gạo.
Nhìn chung, tháng đầu năm nay kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Ucraina giảm chiếm 54,5% trong đó sắt thép và cao su giảm mạnh, tương ứng 94% và 82%.
Xuất khẩu sang thị trường Ucraina tháng 1/2018

Tên nhóm/mặt hàng

Tháng 1/2018 (USD)

Tháng 1/2017 (USD)

So sánh (%)

Tổng

24.657.258

15.140.442

63

điện thoại các loại và linh kiện

15.927.032

9.063.297

76

sản phẩm từ chất dẻo

512.879

92.198

456

hàng thủy sản

679.727

933.325

-27

Hàng dệt, may

415.267

940.832

-56

Giày dép các loại

386.427

9.063.297

-96

hạt tiêu

324.810

270.325

20

hạt điều

268.788

168.537

59

Chè

220.536

160.571

37

hàng rau quả

48.829

85.000

-43

sắt thép các loại

57.484

940.832

-94

cao su

35.910

200.456

-82

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ucraina máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng.