Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ cao su tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2016

Trị giá

(USD)

So sánh với tháng trước (%)

Tháng 1

37.331.583

-1,2

Tháng 2

23.205.384

-37,8

Tháng 3

40.601.791

+75,0

Tháng 4

39.425.172

-2,8

Tháng 5

40.565.084

+2,9

Tháng 6

222.499.040

+2,5

Nguồn: TCHQ

Cũng từ số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, tháng 3 là tháng đạt kim ngạch tăng trưởng cao nhất, tăng 75% so với tháng 2. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm từ cao su  biến động,với 3 tháng tăng trưởng dương và 3 tháng tăng trưởng âm, tháng 2/2016 là tháng có kim ngạch suy giảm mạnh nhất, giảm 37,8% so với tháng đầu năm.

Sản phẩm từ cao su của Việt Nam đã có mặt tại 24 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, chiếm 22,5% tổng kim ngạch, đạt 50,2 triệu USD, đứng thứ hai là Nhật Bản, chiếm 19,5% đạt 43,4 triệu USD, kế đến là Trung Quốc  đạt 28,6 triệu USD và các quốc gia khác nữa như Đức, Đài Loan, Australia, Singapore, Hongkong…

TOP 10 thị trường xuất khẩu sản phẩm từ cao su trong 6 tháng 2016

Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ

STT

Thị trường

Trị giá (USD)

Tổng

222.499.040

1

Hoa Kỳ

50.261.440

2

Nhật Bản

43.425.703

3

Trung Quốc

28.648.381

4

Hàn Quốc

17.589.053

5

Đức

12.233.515

6

Đài Loan

6.273.300

7

Australia

4.720.950

8

Anh

4.387.808

9

Indonesia

4.148.854

10

Hà Lan

4.034.527