Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu than đá ra thị trường nước ngoài tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 8,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 146.931 tấn, tương đương 17,57 triệu USD; tính riêng tháng 2/2021 xuất khẩu gần 111.451 tấn than, trị giá 13,04 triệu USD, tăng mạnh 203,5% về lượng và tăng 178,4% về kim ngạch so với tháng 1/2021 nhưng giảm 7% về lượng và giảm 23% về kim ngạch so với tháng 2/2020.
Giá than xuất khẩu trung bình trong tháng 2/2021 đạt 117 USD/tấn, giảm 8,3% so với tháng 1/2021 và giảm 17,3% so với tháng 2/2020. Tính trung bình trong 2 tháng đầu năm nay giá than giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 119,6 USD/tấn.
Nhật Bản là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại than xuất khẩu của nước ta. Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sang Nhật 55.365 tấn than đá, thu về 5,7 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 20% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020; chiếm 37,7% trong tổng lượng than xuất khẩu của cả nước và chiếm tới 32,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá than xuất khẩu sang Nhật giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 103 USD/tấn.
Indonesia là thị trường tiêu thụ than đá lớn thứ 2 của Việt Nam, đạt 30.889 tấn, tương đương 3,9 triệu USD, tăng rất mạnh 2.371% về lượng và tăng 2.081% về kim ngạch so với cùng kỳ, nhưng giá giảm 11,7%, đạt 126,2 USD/tấn.
Tiếp theo là thị trường Thái Lan đạt 21.668 tấn, tương đương 2,27 triệu USD, tăng 0,01% về lượng nhưng giảm 11,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá giảm 11,8%, đạt 104,9 USD/tấn.

Xuất khẩu than đá 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC