Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 6/2019 thì sang tháng 7/2019 tăng trở lại, tăng 29,6% về lượng so với tháng liền kề trước đó (đạt 253.432 tấn) và tăng 32% về kim ngạch (đạt 154,87 triệu USD); giá xuất khẩu cũng tăng 1,8%, đạt 611,1 USD/tấn.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 1,91 triệu tấn xăng dầu, thu về trên 1,17 tỷ USD, giá trung bình 614,5 USD/tấn, tăng 8,8% về lượng, tăng 5,4% về kim ngạch nhưng giảm 3,1% về giá so với 7 tháng đầu năm 2018.
Xăng dầu của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Riêng thị trường Đông Nam Á chiếm tới 47,7% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 42,9% trong tổng kim ngạch, đạt 911.880 tấn, tương đương 503,58 triệu USD, tăng 40,8% về lượng và tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Trong khối Đông Nam Á, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Campuchia, chiếm 48,8% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu sang khối này và chiếm 53,3% trong tổng kim ngạch, với 444.995 tấn, tương đương 268,38 triệu USD, giá trung bình 603,1 USD/tấn, tăng 3% về lượng nhưng giảm 6,6% về kim ngạch và giảm 9,3% về giá.
Xuất khẩu sang Thái Lan tăng rất mạnh 406,9% về lượng và tăng 430,4% về kim ngạch, đạt 131.280 tấn, tương đương 71,51 triệu USD; giá xuất khẩu tăng nhẹ 4,6%, đạt 544,8 USD/tấn.
Xuất khẩu sang Singapore cũng tăng mạnh 338% về lượng và tăng 346,9% về kim ngạch, đạt 140.221 tấn, tương đương 64,38 triệu USD; giá xuất khẩu tăng 2%, đạt 459,1USD/tấn. Riêng tháng 7/2019 xuất khẩu sang thị trường này tăng 223% về lượng và tăng 336,6% về kim ngạch so với tháng liền trước và cũng tăng 175,9% về lượng và tăng 224,7% về kim ngạch so với tháng 7/2018, đạt 33.090 tấn, tương đương 17,7 triệu USD.
Xuất khẩu sang Malaysia đạt 120.199 tấn, tương đương 51,85 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 431,4 USD/tấn, tăng 69% về lượng, tăng 80,4% về kim ngạch và tăng 6,7% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Đứng sau thị trường Đông Nam Á là thị trường Trung Quốc, chiếm 15,5% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 17,8% trong tổng kim ngạch, đạt 295.346 tấn, tương đương 209,48 triệu USD, giá trung bình 709,3 USD/tấn, tăng 6,4% về lượng, tăng 10,5% về kim ngạch và tăng 3,8% về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 14,8%, 27,4% và 14,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59.638 tấn, tương đương 36,69 triệu USD, giá 615,2 USD/tấn.

Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2019

Thị trường

7 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm 2018(%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.911.034

1.174.326.699

8,77

5,44

Đông Nam Á

911.880

503.580.594

40,75

25,05

Campuchia

444.995

268.377.034

2,98

-6,57

Trung Quốc đại lục

295.346

209.481.794

6,43

10,51

Thái Lan

131.280

71.514.652

406,89

430,35

Singapore

140.221

64.375.102

337,96

346,89

Malaysia

120.199

51.853.665

69,05

80,38

Lào

73.907

46.682.458

-14,08

-20

Hàn Quốc

59.638

36.688.457

-14,82

-27,35

Nga

27.220

20.455.773

7,99

4,62

Philippines

1.007

614.516

430

343,9

Hồng Kông (TQ)

767

382.100

 

 

Indonesia

271

163.167

-50.09

-50.27

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet