1. Intensive Mixer: 1 set

2. Bladder Forming Machine: 3 sets

3. Bladder Vulcanizing Machine: 3 sets

4. Yarn Winding Machine: 5 sets

5. Four Roll Calender: 2 sets

6. Laminating Machine: 5 sets

7. Inner Valve Vulcanizing Machine: 1 set

8. Outer Valve Vulcanizing Machine: 1 set

9. Outer Valve Cutting Machine: 1 set

10. Inner Valve Cutting Machine: 1 set

11. Inner Valve Insecting Machine: 2 sets

12. Ball Vulcanizing Machine: 6 sets

Nếu doanh nghiệp quan tâm và có khả năng cung cấp các sản phẩm trên, vui lòng liên hệ Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar:

ĐT: +95-1-511305, Ext: 109

Fax: +95-1-514897

Email: mm@moit.gov.vn; diepvtn@moit.gov.vn

Nguồn: vietnamexport.com