Cụ thể, theo thông tin trên trang web của cơ quan hải quan, cùng với sự tăng cường hợp tác với các thành viên APEC, xuất nhập khẩu của Việt Nam với các đối tác là thành viên APEC cũng tăng lên nhanh chóng.
Nếu như năm 2006, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với APEC mới chỉ đạt 66,3 tỉ đô la Mỹ thì đến năm 2016 con số này đã gấp hơn 4 lần, lên đến 266,4 tỉ đô la Mỹ.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 119,75 tỉ đô la Mỹ; tăng 11,7% và nhập khẩu là 146,7 tỉ đô la Mỹ; tăng 6,1% so với năm 2015. Như vậy, so với tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước năm 2016 là 351,4 tỉ đô la Mỹ thì riêng kim ngạch xuất nhập khẩu với các nền kinh tế thành viên APEC đã chiếm tới gần 76%.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2006-2016, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC tăng bình quân 15,9%/năm và nhập khẩu tăng bình quân 15,3%/năm.
Tuy nhiên, trong trao đổi hàng hóa với các nền kinh tế thành viên APEC, theo cơ quan hải quan, cán cân thương mại của Việt Nam luôn thâm hụt. Năm 2016, nhập siêu hàng hóa vào Việt Nam từ APEC là 29,6 tỉ đô la Mỹ.
Các số liệu thống kê mới trong năm 2017 cũng ghi nhận, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế APEC trong 3 quí đầu năm nay đạt 236,7 tỉ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 106,15 tỉ đô la Mỹ và nhập khẩu là 130,52 tỉ đô la Mỹ, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 24,37 tỉ đô la Mỹ.
Với 21 nền kinh tế thành viên, APEC bao gồm nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Malaysia, Singapore… Trong 9 tháng năm 2017, thương mại hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC chiếm gần 69% đối với xuất khẩu và 85% đối với nhập khẩu trong tổng trị giá thương mại hàng hóa của cả nước với toàn thế giới.

Nguồn: Lê Hoàng - www.thesaigontimes.vn