Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết năm 2017, các chuyên gia kinh tế đánh giá kinh tế toàn cầu sẽ dần hồi phục, có thể đạt tăng trưởng 2-3%. Điều này dựa trên cơ sở các chính sách tài chính của Mỹ nhằm kích cầu, tái thiết nền kinh tế do tổng thống mới đưa ra. Tuy nhiên, GDP của Anh được dự báo tăng trưởng âm 2% do tác động của Brexit.

Ngành dệt may Việt Nam được dự báo vẫn chịu ảnh hưởng của các thách thức hiện tại, cụ thể:

Thứ nhất, ngành dệt may sẽ chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các chính sách thuế do các Hiệp định EVFTA, TPP đều chưa có hiệu lực trong năm 2017.

Thứ hai, tình hình cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu sẽ tiếp tục thu hút đơn hàng nhờ các chính sách hỗ trợ về thuế, tỷ giá.

Thứ ba, Tổng thống Mỹ mới đắc cử với những chính sách mới sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngành dệt may thế giới nói chung.

Thứ tư, sự bất ổn của nền kinh tế EU với việc Thủ tướng Ý từ chức, cuối quý 1/2017 sẽ chính thực thực hiện Brexit cũng sẽ ảnh hưởng đến cầu dệt may của thị trường EU trong năm 2017.

Thứ năm, kinh tế Việt Nam 2017 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi các điều kiện cho tăng trưởng kinh tế về cơ bản vẫn thuận lợi, nhưng Chính phủ chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ ngành dệt may.

Vinatex đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 11% trong năm 2017

Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, năm 2017, Vinatex phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn tăng 14% so với 2016. Kim ngạch xuất khẩu toàn Tập đoàn tăng 11%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 9%. Doanh thu hợp cộng toàn Tập đoàn tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế hợp cộng toàn Tập đoàn tăng 6%. Lao động bình quân toàn Tập đoàn tăng 3%. Thu nhập bình quân toàn Tập đoàn tăng 4% so với năm 2016.

Tập đoàn hướng tới tăng cường tính chủ động trong công tác thị trường, đặc biệt tại các thị trường trọng tâm như Mỹ, EU, Nhật Bản. Nâng cấp thị trường thành phần thị trường cấp 1, giảm bớt khâu trung gian.

Cũng trong năm 2017, Tập đoàn dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư phát triển là 5.466 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay thương mại là 70%, còn lại là vốn chủ của doanh nghiệp.

Nguồn: ndh.vn