Dự án chậm tiến độ

Theo báo cáo năm 2014 của Kiểm toán nhà nước, hầu hết các tổng công ty (TCT) có hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản còn dự án chậm tiến độ làm giảm hiệu quả đầu tư, một số dự án phải tạm dừng triển khai gây lãng phí vốn.

Trong đó, TCT Vật liệu Xây dựng số 1 -TNHH MTV đầu tư Dự án Cao ốc Valta của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định xây dựng từ năm 2006 đến nay chưa hoàn thành.

Công ty mẹ - TCT cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam có Dự án Khu đô thị mới Cầu Giấy phát sinh từ năm 2006 chưa được triển khai thực hiện.

Dự án DAP Hải Phòng của VINACHEM chậm tiến độ hơn 60 tháng. TCT Quản lý Bay Việt Nam: Dự án Đài Kiểm soát không lưu Cảng hàng không Liên Khương kéo dài thêm 2 năm, Dự án Cơ sở làm việc của các đơn vị khu vực sân bay Gia Lâm kéo dài hơn 1 năm...

Hệ số nợ phải trả cao

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra thực tế, do vốn chủ sở hữu thấp nên nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 là 31,33 lần, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng khoáng sản miền Trung 3,26 lần.

Tổng công ty 36 - Bộ Quốc phòng: Công ty mẹ 11,22 lần, Công ty TNHH MTV 36.55 là 15,62 lần. Tổng công ty Giấy Việt Nam: Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam 36,2 lần...

Ngoài ra, có đơn vị chưa góp đủ vốn điều lệ theo quy định. Tiêu biểu như với trường hợp của TCT cổ phần Sông Hồng, Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn thiếu 15,47 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sông Hồng miền Trung thiếu 3 tỷ đồng. Hoặc với trường hợp của TCT Thép Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Sản xuất sản phẩm Mạ công nghiệp Vingal thiếu 1,28 tỷ đồng.

Lãng phí đất và trốn nghĩa vụ tài chính về đất

Một hiện trạng khác còn tồn tại, một số TCT chưa sử dụng hết diện tích đất đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm, tranh chấp; chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Khu nhà xưởng và đất tại Khu công nghiệp Cát Lái, TPHCM của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức khấu hao hàng năm 1,47 tỷ đồng, trong khi doanh thu cho thuê kho 0,83 tỷ đồng.

Hay trường hợp của DOFICO, Công ty Nông nghiệp Đồng Nai 192 ha đất nông nghiệp được giao chăn nuôi, trồng trọt, gia công giống cây trồng hiệu quả thấp, hầu hết các năm đều lỗ, lỗ lũy kế 4 năm từ 2010-2013 trên 14 tỷ đồng.

Nhiều trường hợp, các tổng công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất với ngân sách Nhà nước.

Trong toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước được kiểm toán, TCT Quản lý Bay Việt Nam chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất chiếm diện tích lớn nhất là 440.606,76 m2. Tiếp đến là trường hợp của VEAM với Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 là 41.376 m2, Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 là 41.986 m2, Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công là 22.305,6 m2...


Minh Tú