Theo thống kê của ngành Công Thương Hậu Giang, trong tháng 7/2016, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 1.560 tỷ đồng, tăng 12,74% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đạt 10.206 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ và đạt 52,73% kế hoạch năm. Trong tháng 7/2016, sản lượng thủy sản đông lạnh được 6.007,6 tấn, tăng 162,82% so với cùng kỳ; gạo xay xát được 292,63 nghìn tấn, tăng 38,68% so với cùng kỳ; thức ăn gia súc được 22.942 tấn, tăng 35,47% so với cùng kỳ…

Đối với hoạt động thương mại, trong tháng 7/2016 thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động với nhiều hoạt động chào mừng MDEC - Hậu Giang 2016. Trong đó Hội chợ công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 (từ ngày 11 - 17/7) là hoạt động nổi bật thu hút hơn 1.200 gian hàng của hơn 440 doanh nghiệp, cùng với các tổ chức trong và ngoài vùng tham gia.

Các hoạt động chào mừng MDEC - Hậu Giang 2016 góp phần làm tăng đáng kể tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng. Kéo theo đó là các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác cũng tăng. Bên cạnh đó, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia vào đầu tháng 7 cũng góp phần làm cho các ngành dịch vụ này tăng hơn so với tháng trước. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7/2016 đạt  2.579,11 tỷ đồng, tăng 17,46% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đạt 18.182,25 tỷ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 13.201,27 tỷ đồng, tăng 8,08% so với cùng kỳ; ngành dịch vụ đạt 1.738 đồng, tăng 4,87% so với cùng kỳ; ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 3.242,98 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu trong 7 tháng cũng ghi nhận tăng 31,55% so với cùng kỳ và đạt 280,15 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp được 244,179 triệu USD, uỷ thác xuất khẩu được 4,235 triệu USD, dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được 31,736 triệu USD.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công Thương Hậu Giang, dù giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng, nhưng vẫn có một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ. Dẫn tới giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm chỉ đạt 52,73% so với kế hoạch năm. Do đó, trong những tháng cuối năm Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc sở phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Mai Ca/Báo Công Thương điện tử