Theo báo cáo của UBND thành phố, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 4 tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tháng 4 tăng 2,95% so với tháng trước. 
Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số IIP ước tăng 6,07% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của năm 2017 do có một số ngành giảm sâu như sản xuất kim loại, sản xuất xe có động cơ, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP. Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất của 4 ngành công nghiệp trọng điểm luôn tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành. Các ngành thuộc nhóm này tiếp tục tăng trưởng nhờ mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 ngành trọng điểm 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ tăng 7,29%. Trong đó, ngành chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống tăng 6,63%; ngành hóa dược tăng 6,21%; ngành cơ khí tăng 2,68%. Đặc biệt, ngành sản xuất hàng điện tử tăng mạnh 13,61 do được quan tâm đầu tư phát triển thông qua việc tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật cao về sử dụng công nghệ bán dẫn, công nghệ vi mạch, bo mạch điện tử… và có thị trường tiêu thụ ổn định.
Bên cạnh 4 ngành trọng điểm, ngành dệt may của TP. Hồ Chí Minh đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Dự báo trong năm 2018 ngành dệt may sẽ có nhiều bứt phá do các doanh nghiệp dệt may tự tái cơ cấu, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, giảm dần việc nhập nguyên liệu và đã xuất được nguyên vật liệu vào một số nước.
Ngoài ra, thời gian gần đây, doanh nghiệp cũng đã quan tâm nhiều đến khâu thiết kế, may mẫu và chào hàng, xây dựng chuỗi kết nối dệt – nhuộm – may để cung ứng cho nhau, giảm ngập khẩu nguyên liệu. Nhờ vậy, chỉ số sản xuất 4 tháng của ngành dệt tăng 6,68%, ngành may trang phục tăng 7,56%.
Về thương mại, báo cáo của UBND thành phố cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 dự ước đạt 85.205,8 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, chỉ tiêu này của TP. Hồ Chí Minh ước đạt 338.939,4 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố ước thực hiện tháng 4 đạt 3.383,9 triệu USD, tăng 10,0% so tháng trước. Ước tính 4 tháng đạt 11.847,4 triệu USD, tăng 9,7% so cùng kỳ. Loại trừ dầu thô, trị giá xuất khẩu 4 tháng ước đạt 11.117,2 triệu USD.
Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của thành phố ước thực hiện tháng 4 đạt 4.017,5 triệu USD, tăng 3,0% so tháng trước. Tính chung 4 tháng đạt 14.716,3 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ. Như vậy, thành phố đã nhập siêu hơn 2,869 triệu USD.
Nguồn: Thế Vĩnh- Nguyễn Phượng/Báo Công Thương điện tử