Tính chung quý I năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây[5]. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3%, đóng góp 5,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,4%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 11,4%, làm giảm 2,5 điểm phần trăm mức tăng chung..
Xét theo công dụng sản phẩm công nghiệp, chỉ số sản xuất của sản phẩm trung gian dùng cho quá trình sản xuất tiếp theo tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm dùng cho sử dụng cuối cùng tăng 6,6%; sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 9,2% (công cụ sản xuất tăng 5,4%; tư liệu xây dựng tăng 9,9%); sản phẩm tiêu dùng của dân cư tăng 2,7%.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất quý I năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 43,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy và sản xuất trang phục cùng tăng 11,6%; dệt tăng 11,4%. Một số ngành tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất thiết bị điện tăng 5,6%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4,4% (trong đó sản xuất đường giảm 6,5%); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2,3%; khai khoáng khác tăng 1,6%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 1,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học giảm 1% (Samsung Bắc Ninh giảm sản lượng điện thoại thông minh và máy tính bảng để chuẩn bị sản xuất sản phẩm mới); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 1,4%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 3,6%; khai thác than giảm 5,5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 13,6%.
Trong quý I năm nay, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Ti vi tăng 43,3%; thép cán tăng 32,2%; sắt thép thô tăng 23,2%; phân ure tăng 18,5%; sữa tươi tăng 12,7%; sơn hóa học tăng 12,1%. Một số sản phẩm tăng khá: Thủy hải sản chế biến tăng 10,2%; ô tô tăng 10%; điện sản xuất và quần áo mặc thường cùng tăng 9,5%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho thủy sản và xi măng cùng tăng 5,4%; thuốc lá điếu tăng 1,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 1,1%; xe máy giảm 0,6%; giày, dép da giảm 1,6%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 3,9%; than đá giảm 5,6%; đường kính giảm 7,4%; điện thoại di động giảm 8,2%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 8,9%; dầu thô khai thác giảm 14,9%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 17,2%; Thái Nguyên tăng 12,5%; Đà Nẵng tăng 10,6%; Hải Dương tăng 9,3%; Quảng Nam tăng 7,9%; Bình Dương tăng 7,2%; Đồng Nai tăng 6,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6%; Hà Nội tăng 5,9%; Cần Thơ tăng 4,6%; Quảng Ninh giảm 3,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 5,8%; Bắc Ninh giảm 7,2%; Quảng Ngãi giảm 11,7%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 2/2017 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 2 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 17,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 15,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 14,2%; dệt tăng 13,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,4%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất đồ uống tăng 5,1%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 2,8%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 1,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 0,1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 7,5%.
Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/3/2017 tăng 12,5% so với cùng thời điểm năm 2016, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm: Dệt tăng 6,9%; sản xuất kim loại tăng 5,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,3%; sản xuất trang phục giảm 0,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 10,1%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 26,5%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 42,6%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Sản xuất xe có động cơ tăng 89,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 79,6%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 51,5%; sản xuất đồ uống tăng 50,8%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,2%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 29,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 28,1%.
Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân hai tháng đầu năm 2017 là 74,3%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) 111,5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 102,8%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê