Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp bị kéo dài, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định. Do vậy, để công tác xét chọn đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầy đủ chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”, Bộ Công Thương xin thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2020.
Bộ Công Thương xin thông báo để các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp triển khai thực hiện.
 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương