Thông tư 21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương mở chuyên mục "Hỏi đáp về Thông tư 21" để trả lời các câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thông tư 21 một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.
Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đặt câu hỏi tại đây
Nguồn: Moit.gov.vn