Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập khẩu từ Úc
Khuyến cáo của Bộ Công Thương về sản phẩm sữa hạnh nhân NK từ Úc
Bộ Công Thương yêu cầu:
1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định:
- Thông báo tới cá nhân/doanh nghiệp thu hồi sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc trong trường hợp cá nhân/doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước tại cơ quan, cụ thể:
+ Tên sản phẩm: Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L);
+ Bao gói: 1 L;
+ Nhà sản xuất: Freedom Foods; Địa chỉ: 80 Box Road Taren Point NSW 2229;
+ Nhà nhập khẩu: Natural Life Sources Ltd.Co; Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm Sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2020 đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công Thương.
2. Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện ra sản phẩm với thông tin nêu tại mục 1 được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.
3. Khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin nêu tại mục 1 và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương