Trang thiết bị y tế bao gồm:
 - 30.000 chiếc khẩu trang y tế;
 - 2.500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch;
 - 5.000 chai nước dung dịch diệt khuẩn các loại.
 Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương