1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Zogo

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 184 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Thanh Phong

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 051/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 21 tháng 10 năm 2015.

2. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc

3. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 15 tháng 7 năm 2016

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Phong; Điện thoại: 0948483391

5. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Thông tin về khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty: Trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến nay, Cục QLCT đã tiếp nhận đơn trình bày/khiếu nại/tố cáo đề tên 08 người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo, gồm các ông/bà Nguyễn Đức Ngọc, Lê Thị Minh Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang, Nguyễn Thanh Nga, Đoàn Thị Hợp, Phạm Văn Giang, Nguyễn Thị Thủy Nguyên, Trần Đình Tụy. Tới nay, Cục QLCT cũng đã nhận được văn bản rút đơn khiếu nại đề tên 08 người tham gia bán hàng đa cấp nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Zogo được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương