Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương. Nằm trong kế hoạch thi hành Luật này, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định theo kế hoạch sẽ được trình Chính phủ vào Tháng 10 năm 2017.

Theo kế hoạch xây dựng Nghị định đã đề ra, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định. Bộ Công Thương trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định và kính mời các cá nhân tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Công Thương, tầng 6, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử:chiptq@moit.gov.vn (chị Chi) hoặc hanv@moit.gov.vn (chị Hà).

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương