Một số vụ việc điển hình:
Ngày 27/12/2017, Đội QLTT 5B, Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh kiểm tra điểm chứa hàng tại địa chỉ số 129 Tân Thành, phường 15, phát hiện và tạm giữ tổng cộng 773 đơn vị sản phẩm phụ tùng xe gắn máy do nước ngoài sản xuất không hóa đơn chứng từ và 639 đơn vị sản phẩm phụ tùng xe gắn máy hiệu Honda, 96 hộp giấy hiệu Honda có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.
Ngày 29/12/2017, Đội QLTT 6B, Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh kiểm tra Kho hàng tại địa chỉ số 3Bis Bà Lài, phường 8 do bà Nguyễn Thị Thường làm chủ, phát hiện và tạm giữ 1.350 chai sữa nước hiệu Ensure loại 237ml/chai do Mỹ sản xuất và 30 hộp sữa bột hiệu Ensure loại 397gr/hộp do Mỹ sản xuất không hóa đơn chứng từ theo quy định.
Cục Quản lý thị trường
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương