Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương. Nằm trong kế hoạch thi hành Luật này, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Dự thảo Nghị định).

Nhằm lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cùng với cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung của Dự thảo Nghị định, với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện (GIG), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại”,cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00-11h30 ngày 29 tháng 8 năm 2017

2. Địa điểm: Khách sạn Hương Sen, 66-70 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

- Trình bày các tồn tại pháp lý hiện tại về các biện pháp phòng vệ thương mại và nội dung của Dự thảo Nghị định;

- Trao đổi, thảo luận về về các nội dung của Dự thảo Nghị định, qua đó đưa ra các bình luận nhằm hoàn thiện Dự thảo.

Nhằm lấy ý kiến khác quan về dự thảo Nghị định Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương kính mời các tổ chức, cá nhận quan tâm đến lĩnh vực phòng vệ thương mại đăng ký tham gia Hội thảo nêu trên bằng email theo địa chỉ: hattth@moit.gov.vn hoặc hanv@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 0983462162 (chị Thu Hà)

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Hội thảo;

- Dự thảo Nghị định.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương