Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương nêu bật những bước phát triển mới trong hoạt động từ Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đến các CĐCS; triển khai kịp thời, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, tổ chức công đoàn các cấp vào thực tiễn hoạt động công đoàn và phong trào CBCNV-NLĐ Petrolimex bằng nhiều phương thức tổ chức đổi mới nội dung hướng về cơ sở, vì quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Trong nghiệm kỳ qua, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tích cực trong tham gia quản lý, xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống vật chất-tinh thần cho NLĐ. Sự phối hợp Công đoàn & Chuyên môn đạt hiệu quả cao, có sự kết nối liên tục trong hoạt động phong trào, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Petrolimex trong những năm qua.

Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Đinh Thái Hương

 Thành tích ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua; các nhóm công chúng đánh giá ởTop 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á, và mới đâytop 50công ty niêm yết tốt nhất năm 2017.

Bước sang giai đoạn 2017-2022 trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế bị xóa nhòa khoảng cách với Cách mạng Công nghiệp 4.0mang đến nhiều cơ hội phát triển thuận lợi kèm theo các thách thức, khó khăn do các yếu tố khách quan; đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trước tình hình đó, rút kinh nghiệm từ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội V Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã đề ra 12 nhiệm vụ chủ yếu, phấn đấu thực hiện 7 chỉ tiêu và 5 giải pháp trong tổ chức chỉ đạo với trọng tâm hướng về cơ sở, vì lợi ích và tôn vinh đoàn viên & CBCNV-NLĐ trực tiếp sản xuất-kinh doanh.
Thay mặt BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa V cùng toàn thể đoàn viên, CBCNV-NLĐ Petrolimex, Chủ tịch Đinh Thái Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đảng ủy, HĐQT, Ban tổng giám đốc, CĐCS, phòng/ban chuyên môn đã chỉ đạo, cùng phối hợp, tạo điều kiện, động viên kịp thời phong trào CBCNV-NLĐ và hoạt động công đoàn trong thời gian qua và thi đua hướng tới các sự kiện lớn của công đoàn trong giai đoạn 2017 - 2022 gồm: Đại hội lần thứ III CĐCTVN (2018), Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (2018), 90 năm Ngày truyền thốngNgành Xăng dầu Việt Nam (13/3/1928-13/3/2018), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 65 năm Ngày thành lậpTập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956-12/01/2021), 70 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021).
Tiếp nối kết quả đã đạt được, BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa V sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng các tổ chức công đoàn, đoàn viên và CBCNV-NLĐ Petrolimex, phát huy yếu tố con người đổi mới, sáng tạo “để tiến xa hơn”trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.
 Nguồn: moit.gov.vn