Hội nghị tham tán Thương mại được tổ chức định kỳ hai năm một lần, quy tụ 63 Tham tán Công sứ, Tham tán Thương mại, Trưởng các bộ phận Thương vụ tại các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại 63 thị trường chính và các thị trường kiêm nhiệm.

 

Tại Phiên nội bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại các tham tán tại Hà Nội kể từ Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016. Thứ trưởng chia sẻ, để Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 được tổ chức vào tháng 02, thay vì tổ chức vào tháng 8, là nhờ sự ủng hộ và quyết tâm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ nhân dịp đầu năm, đồng thời thể hiện tình cảm của cá nhân Bộ trưởng đối với các tham tán - những người phải rời xa quê hương, đất nước để trở thành những đại diện của Bộ tại các thị trường nước ngoài được trở về Việt Nam (Nhà) trước thềm Tết cổ truyền dân tộc.

 

Được sự ủy quyền của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng đã quán triệt và phổ biến đến các tham tán tình hình kinh tế, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ 2018 của ngành Công Thương.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá rất cao bản báo cáo do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng trình bày tại Hội nghị. Đây là bức tranh tổng thể về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của ngành Công Thương. Thứ trưởng đề nghị các tham tán cần nghiên cứu kỹ báo cáo, coi đây là tài liệu quý, có thể dựa vào đó để giới thiệu với các đối tác về tình hình phát triển của ngành Công Thương trong tổng thể bức tranh phát triển của Việt Nam giai đoạn tới.

 

5 điểm nhấn quan trọng được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhắc đến giúp các tham tán cảm nhận về sự đổi mới trong cách quản lý tại nước nhà hiện nay là: (1) đổi mới quản lý nhà nước theo hướng giải phóng tiềm năng (quản lý phải theo hướng vì sự phát triển chứ không phải theo tư duy trước đây, quản lý để siết chặt, ngăn ngừa sự vi phạm của doanh nghiệp); (2) khuyến khích để tư nhân tham gia sản xuất kinh doanh nhiều bao nhiêu thì nền kinh tế năng động bấy nhiêu; (3) tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường đổi mới, sắp xếp, thoái vốn tại doanh nghiệp; (4) chú trọng nội cầu, phát triển nội địa để phục vụ cho chính đất nước với 100 triệu dân của chúng ta; (5) quan tâm nhiều hơn đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Bối cảnh hội nhập hiện nay với rất nhiều thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đã đặt ra cho ngành Công Thương những nhiệm vụ nặng nề. Do đó, trách nhiệm của Nhà đặt lên vai các tham tán thương mại cũng rất lớn. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị các tham tán đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, mục tiêu sau: xuất khẩu phải tăng tại tất cả các thị trường; phải có tư duy kiến tạo, tốc độ phản ứng phải nhanh, cách làm phải mới, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp; tìm hiểu kỹ về các cam kết quốc tế (WTO và 11 FTA) để tận dụng các thuận lợi, đồng thời có những tư vấn hoặc cảnh báo sớm về thị trường thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam; sẵn sàng để nhận các yêu cầu từ các doanh nghiệp Nhà trong việc tìm hiểu thông tin các thị trường sở tại...

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc cùng các tham tán tại khu vực thị trường châu Âu - châu Mỹ, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã có buổi làm việc cùng các tham tán tại khu vực thị trường châu Á - châu Phi. Tại đây, các tham tán đã trình bày cụ thể những thuận lơi, khó khăn, những kế hoạch sẽ triển khai tại các thị trường của các tham tán trong năm 2018, 2019. Các ý kiến được đánh giá là rất thẳng thắn, thực tế, trực diện và mang tính xây dựng rất cao. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ đã trực tiếp trao đổi một cách cởi mở cùng các tham tán.

 

Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 05/02 đến hết ngày 28/02/2018 với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương