Nhằm giúp các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong kinh doanh và nghiên cứu, quản lý, điều hành, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục tổng hợp các thông tin từ nguồn các cơ quan quản lý của Đài Loan về các biện pháp quản lý, rào cản thương mại, kỹ thuật chủ yếu của thị trường Đài Loan đối với nông sản, thực phẩm xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này, cung cấp để các doanh nghiệp và hiệp hội tham khảo.

Chi tiết, xem  tại đây.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương