Bộ Nông nghiệp Ấn Độ vừa công bố báo cáo ước tính sản lượng lương thực lần thứ 3, theo đó sản lượng lương thực của Ấn Độ trong năm thu hoạch 2016-2017 đạt mức cao kỷ lục 273,38 triệu tấn, tăng 0,51% so với ước tính sản lượng lần 2 (đạt 217,98 triệu tấn, công bố 15/2/2017), tăng 3,15% so với mức kỷ lục cũ lập được năm 2013-2014.

Nguyên nhân chủ yếu để đạt mức cao kỷ lục là do có lượng mưa tốt và nhiều sáng kiến, chính sách của Chính phủ đã phát huy tốt hiệu quả.

 Sản lượng gạo tẻ của Ấn Độ ước đạt 109,15 triệu tấn trong năm 2016-2017, tăng 0,26% so với sản lượng ước tính lần thứ 2 và phá vỡ kỷ lục cũ lập năm 2013-2014 là 106,65 triệu tấn. Sản lượng lúa mỳ ước đạt 97,44 triệu tấn, tăng 0.83% so với lần ước tính sản lượng trước, cao hơn mức 92,29 triệu tấn đạt được năm 2015-2016, đồng thời cao hơn mức kỷ lục cũ 95,85 triệu tấn của năm 2013-2014.

Sản lượng đậu ước đạt 22,4 triệu tấn, tăng 1,17% so với ước tính lần 2, do sự gia tăng đáng kể về diện tích và năng suất của tất cả các loại đậu.

Sản lượng ngũ cốc thô ước đạt 44,39 triệu tấn, cao hơn mức 44,34 triệu tấn trong ước tính lần 2. Sản lượng bông đạt  32,58 triệu kiện (170 kg/1 kiện) trong lần ước tính thứ 3, tăng 0,22% so với ước tính lần 2 và tăng 8,57% so với 30,01 triệu kiện trong năm 2015-16.

Trong khi đó, sản lượng mía ước đạt 306,03 triệu tấn, thấp hơn 1,27% so với lần ước tính trước, giảm 42,42 triệu tấn (tương đương 12,17%) so với sản lượng 348,45 triệu tấn năm ngoái.

Sản lượng hạt có dầu (bao gồm: lạc, mù tạt và đậu nành) trong ước tính sản lượng lần thứ 3 đã giảm 3,2% xuống 32,52 triệu tấn so với ước tính trước, tuy nhiên vẫn tăng hơn 7,27 triệu tấn (tương đương 28,80%) so với năm trước.

Sản lượng lương thực thực tế của Ấn Độ sẽ được Bộ Nông nghiệp công bố vào tháng 8 tới.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương