Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc, cụ thể như sau:
Thời gian: 9h00-12h00 ngày 23 tháng 9 năm 2019 (theo giờ Hà Nội)
Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Viết. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.
Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 (theo giờ Hà Nội). Phòng họp tổ chức buổi tham vấn sẽ được thông báo tới các Bên liên quan theo thông tin liên lạc đã đăng ký.
Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 (nếu có).
Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản và thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:
Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 7303.7898
Email: nghiavt@moit.gov.vn; minhhtn@moit.gov.vn;
Cục Phòng vệ thương mại
Nguồn: VITIC