Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo "Chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp gia đình” tổ chức vào chiều 24/6 tại Hà Nội.
 Tại Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Trong mọi nền kinh tế, doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) đóng vai trò như một hạt nhân quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt tại Việt Nam, những doanh nghiệp thành đạt nhất trong những năm qua là những doanh nghiệp tư nhân, những DNGĐ chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước.
  Cho tới thời điểm này, Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam đã kết nối khoảng 50 gia đình doanh nhân.
Trong số này, nhiều doanh nghiệp đã có những thương hiệu được ghi nhận. Có thể kể tới các thương hiệu Bitas, Phú Thái, May Hồ Gươm, Bia Đại Việt, TNG...
Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi thêm sự tham gia của các doanh nghiệp gia đình. Vì Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam tự xác định một nhiệm vụ đặc thù, đó là liên kết các doanh nghiệp gia đình, chia sẻ kinh nghiệm cả thành công và thất bại trong quản trị doanh nghiệp gia đình.
“Mục tiêu lớn mà chúng tôi theo đuổi, đó là duy trì, phát triển các doanh nghiệp Việt Nam bền vững, hội nhập”, ông Phạm Đình Đoàn nhấn mạnh thêm.
Thống kê sơ bộ cho thấy, 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đang đóng góp khoảng 1/4 GDP của cả nước.
Tuy nhiên, để có thể thành công hơn, các công ty gia đình ở Việt Nam cần phải thay đổi tư duy về tầm nhìn cũng như cách quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là thay đổi tư duy quản trị về nguồn nhân lực.
“Công tác phát triển thế hệ kế nghiệp là đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các con cháu các gia đình tiếp tục sẽ là một hoạt động mang tính đặc thù và được Hội đồng rất quan tâm chú trọng”, ông Đoàn nói.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương