Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,33

+0,03

+0,06%

Dầu Brent giao ngay

60,64

+0,15

+0,25%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,81

+0,71

+0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

186,53

+0,28

+0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,02

+0,62%

Nguồn: Bloomberg.com