Trong đó, lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 47,21 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: baohaiquan.vn