Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, chỉ có duy nhất ngân hàng Vietinbank tăng 20 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.093 - 28.118 VND/EUR và ngân hàng Techcombank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua ở mức 26.907 - 28.120 VND/EUR, còn lại các ngân hàng khác đều giảm cả 2 chiều mua bán.
Vietcombank giảm 29,38 VND/EUR giá mua và giảm 30,87 VND/EUR giá bán, còn mức 26.695,07 - 28.056,56 VND/EUR;
Ngân hàng Á Châu giảm 50 VND/EUR giá mua và giảm 52 VND/EUR giá bán, còn mức 27.093 - 27.566 VND/EUR;
Ngân hàng Đông Á giảm 30 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.100 -27.580 VND/EUR;
Ngân hàng Quốc Tế giảm 58 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.116 -27.639 VND/EUR;
BIDV giảm 23 VND/EUR giá mua và giảm 29 VND/EUR giá bán, còn mức 26.949 -28.026 VND/EUR;
Riêng Sacombank giữ nguyên giá mua nhưng giảm 5 VND/EUR giá bán, còn mức 27.219 - 27.623 VND/EUR;
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.695,07 -27.219 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.566 - 28.120 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.219 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 27.566 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 28/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.695,07(-29,38)

26.964,72(-29,67)

28.056,56(-30,87)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.093(-50)

27.201(-51)

27.566(-52)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.100(-30)

27.210(-30)

27.580(-30)

Techcombank (Techcombank)

26.907

27.117

28.120

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.116(-58)

27.225(-58)

27.639(-58)

Sacombank (Sacombank)

27.219

27.319

27.623(-5)

Vietinbank (Vietinbank)

27.093(+20)

27.108(+20)

28.118(+20)

BIDV (BIDV)

26.949(-23)

27.022(-23)

28.026(-29)

 

Nguồn: VITIC