Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu đã giảm 11 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 10/1/2020, đợt sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2019, đưa tổng số giàn khoan giảm xuống 659 giàn, thấp nhất kể từ tháng 3/2017, cùng tuần một năm trước có 873 giàn hoạt động.
Trong năm 2019, số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai đã giảm 208 giàn do các công ty thăm dò và khai thác cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi các cổ đông tìm kiếm thu nhập tốt hơn trong môi trường giá dầu thấp.
Mặc dù số lượng giàn khoan mới giảm trong năm ngoái, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng một phần do năng suất khoan tăng lên mức kỷ lục tại hầu hết các lưu vực đá phiến lớn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng đã chậm lại.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán sản lượng dầu thô tăng lên 12,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019 và sẽ tăng lên 13,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020 từ kỷ lục 11 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Dự đoán dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao dịch quanh 58 USD/thùng trong năm 2020 và 54 USD/thùng trong năm 2021, so với trung bình 64,9 USD/thùng trong năm 2018 và 57,04 USD/thùng trong năm 2019.
Công ty dịch vụ tài chính của Mỹ Cowen & Co cho biết 24 trong số các công ty thăm dò và khai thác độc lập (E&P) họ theo dõi đã báo cáo ước tính chi tiêu năm 2020. Cowen cho biết có 18 công ty giảm, một ổn định và 5 tăng, dự kiến chi tiêu sụt giảm 13% trong năm 2020.
Trong khi đó số lượng giàn khoan khí đốt của Mỹ giảm 4 giàn xuống 119 giàn, thấp nhất kể từ tháng 12/2016.
Hầu kết các công ty không tìm kiếm khí đốt mà là sản phẩm phụ của việc khoan dầu, tỷ lệ dầu/ khí đốt tăng vọt lên cao nhất 6 năm, và có thể tăng tiếp do các nhà phân tích dự kiến giá khí đốt trung bình giảm kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp trong năm 2020 xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm.
Từ đầu năm tới nay, tổng số giàn khoan dầu và khí hoạt động tại Mỹ đạt trung bình 789 giàn. Hầu hết các giàn khoan sản xuất cả dầu và khí.
Các nhà phân tích tại Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray, dự báo số giàn khoan dầu và khí sẽ giảm từ 943 giàn trong năm 2019 xuống 816 năm 2020 trước khi tăng lên 848 giàn trong năm 2021.
 

Nguồn: VITIC/Reuters