Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu cắt giảm 8 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 27/12, đưa tổng số giàn khoan giảm xuống 677 giàn, thấp nhất kể từ ngày 15/11/2019. Trong cùng tuần một năm trước, có 885 giàn khoan hoạt động.
Số giàn khoan dầu giảm 208 giàn trong năm nay, sụt giảm năm đầu tiên kể từ 2016. Tuy nhiên, sự sụt giảm này là ít hơn so với mức giảm kỷ lục 963 giàn trong năm 2015, theo số liệu của Baker Hughes ghi nhận từ năm 1987. Trong tháng này, số giàn khoan tăng lần đầu tiên trong 13 tháng.
Trong quý này, giàn khoan giảm quý thứ 4 liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1999 khi số giàn khoan giảm kỷ lục liên tiếp 7 quý.
Trước tháng này, số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai đã giảm kỷ lục 12 tháng liên tiếp do các công ty thăm dò và sản xuất độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi các cổ đông tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn trong môi trường giá năng lượng thấp.
Mặc dù số lượng giếng khoan dầu mới giảm trong năm nay, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng. Một phần điều này vì năng suất của giàn khoan vẫn tăng lên mức kỷ lục tại các lưu vực đá phiến lớn nhất. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng đã chậm lại.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng dầu thô sẽ tăng lên 12,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019 và 13,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020 từ kỷ lục 11 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Từ đầu năm tới nay, tổng số giàn khoan dầu và khí hoạt động tại Mỹ đạt trung bình 943 giàn. Hầu hết các giàn đều sản xuất cả dầu và khí đốt.
Trong khi đó, số giàn khoan khí của Mỹ vẫn không đổi tại 125 giàn, thấp nhất kể từ tháng 12/2016.
 

Nguồn: VITIC/Reuters