Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu đã giảm 7 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 3/1/2020, xuống 670 giàn. Trong cùng tuần một năm trước có 877 giàn hoạt động.
Mặc dù số giàn khoan dầu đang khoan giếng mỡi đã giảm trong năm 2019, sản lượng dầu của Mỹ đã tiếp tục tăng. Một phần vì năng xuất giàn khoan vẫn tăng lên mức kỷ lục tại hầu hết lưu vực đá phiến. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng đã chậm lại.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán sản lượng dầu thô sẽ tăng lên 12,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019 và 13,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020 từ mức kỷ lục 11 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Trong tương lai, dầu thô Mỹ sẽ giao dịch quan 60 USD/thùng năm 2020, và 55 USD/thùng trong năm 2021.
Trong khi đó, số giàn khoan khí giảm 2 giàn xuống 123 giàn, thấp nhất kể từ tháng 12/2016.
Trong năm 2019, số giàn khoan hoạt động tại Mỹ đạt trung bình 943 giàn, thấp nhất kể từ năm 2016 khi có 509 giàn hoạt động. Hầu hết các giàn khoan sản xuất cả dầu và khí đốt.
 

Nguồn: VITIC/Reuters