Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Visal Leng cho biết bên lề hội nghị OTC châu Á, công ty này được hình thành từ việc sát nhập công ty dịch vụ và thiết bị dầu mỏ và khí đốt với công ty Baker Hughes, đang quan tâm mới tới các dự án dầu mỏ và khí đốt tại khu vực này.
GHGE đưa ra đánh giá tài nguyên thông qua việc khoan và sản lượng. Họ muốn làm việc với các công ty nhỏ mong đợi phát triển các mỏ nhỏ hơn và bị mắc kẹt tại các nước như Indonesia, Philippines, Malaysia và Myanmar nơi cũng có nhu cầu khí tự nhiên để phát điện.
Động thái giải quyết các dự án như vậy xuất hiện sau đợt sụt giảm dầu thô năm 2014 đã tàn phá lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu của khu vực này, khi các nhà sản xuất cắt giảm mạnh chi tiêu trong thăm dò dầu mỏ và khí đốt.
BHGE hiện nay đang làm việc với công ty tư nhân Twinza Oil của Australia, công ty này đang phát triển mỏ dầu ngoài khơi đầu tiên cho Papua New Guinea. Công ty cung cấp dòng dịch vụ đầy đủ từ việc đánh giá trữ lượng để khoan và xây dựng các nhà máy xử lý khí đốt.
Nguồn: VITIC/Reuters