Dự trữ dầu thô tăng 2,1 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 1/6, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1,8 triệu thùng. Phần lớn sự gia tăng đó là do dự trữ tăng mạnh tại Bờ Tây, nới tồn trữ tăng 2,5 triệu thùng.
Giá dầu giảm sau số liệu này. Chênh lệch giữa dầu thô Mỹ và Brent nới rộng khoảng 4% lên hơn 10 USD/thùng.
Hoạt động lọc dầu đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 12 do các cơ sở trở lại hoạt động sau giai đoạn bảo dưỡng. Hoạt động lọc dầu tăng 214.000 thùng/ngày lên 17,4 triệu thùng/ngày và công suất lọc tăng 1,5 điểm phần trăm lên 95,4% tổng công suất.
Dự trữ xăng tăng 4,6 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích tăng 587.000 thùng. Tồn trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,2 triệu thùng so với dự đoán tăng 784.000 thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 1,2 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Dự trữ dầu thô tại kho cảng Cushing, Oklahoma, trung tâm phâm phối dầu WTI giảm 955.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters