Dự trữ dầu thô tăng 1,2 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 29/6, so với dự đoán của giới phân tích giảm 3,5 triệu thùng.
Giá dầu giảm do tin tức này, một phần do số liệu ngược với báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ là dự trữ giảm. Phil Flynn, thương nhân tại Tổ chức Giá Kỳ hạn ở Chicago cho biết “số liệu tiêu đề khiến mọi người bất ngờ và xấu một chút. Và đó là lý do cho phản ứng giảm mạnh”.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô kỳ hạn giảm mạnh 2,1 triệu thùng, kéo giảm dự trữ tổng thể tại kho cảng chủ chốt này xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014. Sự sụt giảm gần đây tại Cushing một phần do thiếu hụt dầu tại cơ sở Syncrude ở Canada, đang hạn chế dòng dầu chảy vào Oklahoma.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 1,4 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Sản lượng của Mỹ vẫn ổn định tại 10,9 triệu thùng/ngày tuần thứ 3 liên tiếp.
Hoạt động lọc dầu giảm 163.000 thùng/ngày. Công suất lọc dầu giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 97,1% tổng công suất.
Dự trữ xăng giảm 1,5 triệu thùng so với dự đoán trong thăm dò của Reuters giảm 817.000 thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, tăng 134.000 thùng, giới phân tích dự đoán giảm 545.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters