Dự trữ dầu thô giảm 4,6 triệu thùng trong tuần trước, ngược với dự đoán của giới phân tích tăng 246.000 thùng. Giá dầu đã phục hồi sau số liệu này từ mức thấp hai tuần.
Tồn kho dầu thô giảm cũng do sản lượng lọc dầu tăng 141.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 0,7 điểm phần trăm.
Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang bắt đầu khởi động các bộ phận sau khi bảo dưỡng theo mùa trước những tháng mùa hè nhu cầu cao.
Tồn trữ dầu thô tại Gulf Coast hiện nay thấp hơn mức năm trước 21%. Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI tăng 3,7 triệu thùng.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng, đạt mức kỷ lục mới hàng tuần ở 10,46 triệu thùng/ngày so với 10,433 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Dự trữ xăng giảm 1,1 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 1,3 triệu thùng.
Tồn trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 537.000 thùng so với dự đoán giảm 1,1 triệu thùng. Nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ giảm 847.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Xuất khẩu tăng trên 2 triệu thùng/ngày khi một tàu thứ hai chở đầy dầu WTI xuất phát từ cảng dầu ngoài khơi Louisiana, kho cảng dầu thô tư nhân lớn nhất tại Mỹ.
Nguồn: VITIC/Reuters