Tồn kho dầu thô giảm 2,6 triệu thùng trong tuần trước so với dự đoán của giới phân tích tăng 2,6 triệu thùng.
Tồn kho tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 905.000 thùng. Giá dầu thô Mỹ kỳ hạn tiếp tục tăng sau báo cáo này.
John Kilduff, đối tác tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital LLC ở New York cho biết báo cáo này đã hỗ trợ giá, do hoạt động lọc dầu tăng mạnh kết hợp nhập khẩu dầu thô giảm đã khiến giảm tồn kho.
Trong báo cáo cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên kỷ lục mới 10,4 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Nhập khầu ròng dầu thô của Mỹ giảm 594.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Hoạt động lọc dầu tăng 410.000 thùng/ngày do công suất lọc dầu tăng 1,7 điểm phần trăm lên 91,7% tổng công suất.
Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData ở Louisville, Kentucky cho biết hoạt động lọc dầu tiếp tục mạnh, cao hơn gần 1 triệu thùng/ngày so với một năm trước, dẫn đầu bởi hoạt động lọc dầu tại Gulf Coast gần 9 triệu thùng/ngày.
Tồn kho xăng giảm 1,7 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 2 triệu thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu sưởi và dầu diesel, giảm 2 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1,7 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters