Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng tăng lên kỷ lục hơn 12 triệu thùng/ngày trong năm nay do công nghệ tiên tiến khiến sản lượng tăng từ các mỏ đá phiến khắp Texas, Bắc Dakota và New Mexico, 3 bang có sản lượng tăng trong tháng 8/2019.
Ngoài ra, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sản lượng dầu tại Vịnh Mexico tăng 469.000 thùng/ngày trong tháng này lên kỷ lục của khu vực hơn 2 triệu thùng/ngày. Cơn bão Barry trong tháng 7/2019 đã làm gián đoạn sản lượng của Vịnh, tuy nhiên sản lượng của Vịnh Mexico tăng khoảng 100.000 thùng/ngày so với đầu năm nay.
Sản lượng từ Texas tăng 98.000 thùng/ngày và Bắc Dakota tăng 28.000 thùng/ngày trong tháng này.
Nhu cầu xăng tăng lên kỷ lục 9,82 triệu thùng/ngày trong tháng này. Nhu cầu diesel cũng tăng lên 4 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, tổng sản lượng khí tự nhiên hàng tháng tại 48 tiểu bang của Mỹ tăng lên cao kỷ lục 104,2 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 8/2019 so với kỷ lục trước đó 101,6 bcfd trong tháng 7/2019. Sản lượng khí tăng 2,6 bcfd tại 48 tiểu bang là lớn thứ 3 trong kỷ lục sau khi tăng 5 bcfd trong tháng 10/2008 và 2,8 bcfd trong tháng 11/2005.
Tại Texas, bang sản xuất khí lớn nhất, sản lượng tăng 1,9% lên mức cao kỷ lục 28,5 bcfd trong tháng 8/2019 từ mức kỷ lục 28,0 bcfd trong tháng 7/2019.
Tại Pennsylvania, bang sản xuất lớn thứ hai, sản lượng tăng 0,6% lên kỷ lục 19,2 bcfd trong tháng 8/2019 so với mức kỷ lục 19,1 bcfd trong tháng 7/2019.
Nguồn: VITIC/Reuters