Tồn kho dầu thô tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước, ít hơn tăng 2,7 triệu thùng các phân tích dự kiến.
Tồn kho tại kho cảng Cushing, Oklahoma giảm 605.000 thùng. Tồn kho đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2014, do đóng cửa đường ống dẫn quan trọng đã hạn chế nguồn cung tới kho cảng này và do khởi động một đường ống mới đã tăng dòng chảy đi.
Giá dầu tăng trở lại sau số liệu này do hầu hết những người tham gia thị trường dự kiến tồn kho tăng mạnh hơn trong bối cảnh mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 0,8% so với một tuần trước đó lên 10,37 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Trong một báo cáo hàng tháng, EIA cho biết sản lượng dầu của Mỹ tăng lên 10,057 triệu thùng/ngày trong tháng 11, điều chỉ so với ước tính trước đó. Sản lượng tháng 12 giảm 108.000 thùng/ngày xuống 9,949 triệu thùng/ngày.
Cơ quan này dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ trong quý 4/2018 đạt trung bình 11,17 triệu thùng/ngày.
Hoạt động lọc dầu tăng 53.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 0,2 điểm phần trăm.
Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 788.000 thùng, sụt giảm ít hơn so với dự báo của các nhà phân tích giảm 1,2 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất gồm cả dầu sưởi và dầu diesel giảm 559.000 thùng, so với dự kiến giảm 1,2 triệu thùng.
Nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ tăng 668.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters