Nguyên nhâ giá tăng chủ yếu do sản xuất thép của Trung Quốc đang duy trì tỷ lệ công suất cao.
Dự trữ than cốc tại 110 nhà máy thép của Trung Quốc (theo kết quả khảo sát của Mysteel) đã tăng 2% trong tuần qua, lên 5 triệu tấn vào ngày 30/7, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Diễn biến giá than cốc và than luyện cốc Trung Quốc

Nguồn: VITIC/Reuters