Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 27/8/2020. Theo đó, Liên Bộ quyết định giữ giá bán mặt hàng xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định, giá dầu diesel giảm 240 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 82 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít so với giá hiện hành. Cụ thể như sau:
  1. - Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít, giữ nguyên so với kỳ trước đó;
  2. - Xăng RON95-III: không cao hơn 15.114 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít so với kỳ trước đó;
  3. - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.961 đồng/lít, giảm 240 đồng/lít so với kỳ trước đó;
  4. - Dầu hỏa: không cao hơn 10.125 đồng/lít giảm 82 đồng/lít so với kỳ trước đó;
  5. - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg, giữ nguyên so với kỳ trước đó.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 03/2020-8/2020

Liên Bộ cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá BOG đối với các loại xăng dầu. Cụ thể, không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 (kỳ trước trích 100 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích 500 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít)và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước trích 300 đồng/lít).
Đồng thời, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước chi 932 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 670 đồng/lít (kỳ trước là 479 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu mazut ở mức 453 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước).
Theo Liên Bộ, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của các nước theo đó tác động đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu, năng lượng. Giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan xen, xu hướng chung là tăng đối với các loại xăng và dầu mazut, giảm nhẹ đối với dầu hỏa và dầu diesel.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới 12/8 - 27/8

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/8/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 47,597 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,714 USD/thùng, tương đương tăng 6,05% so với kỳ trước); 48,802 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,602 USD/thùng, tương đương tăng 5,63% so với kỳ trước); 47,958 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,816 USD/thùng, tương đương giảm 1,67% so với kỳ trước); 43,388 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,457 USD/thùng, tương đương giảm 1,04% so với kỳ trước); 271,177 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 14,134 USD/tấn, tương đương tăng 5,50% so với kỳ trước).
Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu, do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 27/8 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15 giờ ngày 27/8 đối với mặt hàng tăng giá.
Thời điểm trên cũng là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT. Chi tiết xem tại đây

Nguồn: VITIC