Sản lượng này tăng khoảng 4% từ 461 triệu tấn Indonesia đã sản xuất trong năm 2017. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (BAPPENAS) đã đưa ra sản lượng than bị hạn chế ở mức 400 triệu tấn trong năm 2019, nhưng theo giám đốc than và khoáng sản Bambang Gatot Ariyono mục tiêu này cần được hòa hợp với các xem xét khác. Ariyono ám chỉ giấy phép môi trường cho phép sản lượng đạt tới 609 triệu tấn trong năm nay và 651 triệu tấn trong năm 2019.
Trong bối cảnh lo ngại Indonesia có thể cạn kiệt nguồn dự trữ than hiện tại 13 tỷ tấn trong 25 năm, chính phủ đang xem xét các biện pháp thúc đẩy các mỏ thực hiện thăm dò trước khi họ có thể đạt được giấy phép để tăng sản lượng. Pandu Sjahrir, chủ tịch Hiệp hội Khai thác Than Indonesia trả lời các phóng viên rằng khai thác than của Indonesia tăng do tất cả các công ty khai thác mỏ tăng vốn kinh doanh trong năm nay. Tuy nhiên tình trạng thiếu hụt các thiết bị đang hạn chế việc phát triển, đặc biệt đối với các công ty khai thác nhỏ. Các nhà cung cấp vẫn cảnh giác cung cấp thiết bị cho các nhà thầu do việc mua các thiết bị nặng tốn kém thường được chi trả trong giai đoạn lên tới 5 năm.
Theo Andy Coles, chủ tịch của nhà thầu dịch vụ khai thác mỏ BIS Industries, thời gian chờ đợi máy xúc 200 tấn hiện nay khoảng 12 tháng.
Tình trạng thiếu hụt thiết bị như xe tải, trục cán và máy đãi quặng do Caterpillar Inc, Komatsu và Volvo sản xuất nghĩa là sẽ khó khăn hơn cho các công ty khai mỏ để tăng sản lượng và tận dụng giá than tăng gần đây.
Ông Coles cho biết tình trạng thiếu hụt cũng đe dọa gián đoạn hoạt động khai thác mỏ.
Theo Indika Energy Group thời tiết ẩm ướt đã ảnh hưởng tới nhiều mỏ than của Indonesia trong năm 2017 và quý 1/2018, nhưng tình trạng này đang được cải thiện.
Nguồn: VITIC/Reuters